Prana in pranajama: odkrij moč diha za vsakodnevno dobro počutje

Prana je energija, ki prežema vesolje na vseh ravneh. Je fizična, mentalna, intelektualna, spolna, duhovna in kozmična energija. Vse vibrirajoče energije so prana. Prana je skrita ali potencialna energija v vseh bitjih in se v največji meri sprosti v nevarnosti. Prana (v kitajski medicini ki ali chi) je glavno gibalo vseh dejavnosti, je energija, ki ustvarja, varuje in uničuje. Energija, moč, vitalnost, življenje in duh, vse so oblike prane. Togost telesa je posledica blokirane prane in kopičenja toksinov. Ko prana steče se toksini izločijo iz sistema, kar zagotavlja zdravje telesu.

“A genuine smile distributes the cosmic current, Prana to every body cell.The happy man is less subject to disease, for happiness actually attracts into the body a greater supply of the Universal life energy.” – Paramahansa Yogananda

“Prana… is the spirit of mantra. Mantra in turn is the expression of prana. Whatever most engages our prana or vital energy becomes the main subject of our speech.” – David Frawley

Pranajamo na splošno poznamo kot prakso pozornosti usmerjene na dih, ki jo povezujemo z jogo. Poznamo več vrst/tehnik pranajam, ki imajo na nas različne vplive. Pranajama, specifičen način dihanja, je lahko del jogijske prakse in je pogosto tudi vključena v prakso asan (npr. Ujjayi pranajama) ali pa se izvaja samostojno, kot del meditacije (npr. Nadi Shodana, Surya Bhedana, Chandra Bhedana, Sheetali, Bhramari,…).

Foto: Doris Markač

Beseda “pranayama” izhaja iz sanskrta. Izraz ima po različnih avtorjih več razlag. Prana se v povezavi s pranajamo razlaga, kot “vitalna, življenjska, univerzalna energija pa tudi duh oziroma duša”, yama pomeni “nadzor” in ayama pomeni “razširitev” ali “širitev”. Pranajama je torej največkrat na kratko opredeljena kot kontrola dihanja ali kot širjenje razsežnosti prane ob izkoriščanju dihanja.

“The practice of asanas removes the obstructions which impede the flow of prana, and the practice of pranayama regulates that flow of prana throughout the body.” – B.K.S Iyengar

“Expansion of individual energy into cosmic energy is called prāṇāyāma (prāṇa, energy + ayām, expansion).” – Ramamurti Mishra

“As long as there is breath in the body, there is life. When breath departs, so too does life. Therefore, regulate the breath.” – Hatha Yoga Pradipika

“Pranayama is an art and has techniques to make the respiratory organs to move and expand intentionally, rhythmically and intensively.” – B.K.S. Iyengar

Foto: Doris Markač

Prana je tesno povezana z dihom, z zrakom, vendar je subtilnejša od zraka. Prana obstaja v vseh stvareh. Pranajama izkorišča različne načine dihanja za pretok prane v nadijih oz. energijskih kanalih pranamaya koshe.

Po jogijski fiziologiji je človek sestavljen iz petih teles (ovojnic) – pancha koshas, ki so odgovorne za različne nivoje človekovega obstoja. Ta telesa, ki delujejo skupaj in sestavljajo integralno celoto so annamaya kosha (fizično, snovno telo), manomaya kosha (mentalno, psihološko telo – zavedanje, občutenje, motivacija), pranamaya kosha (energijsko, vitalno telo), vijnanamaya kosha (telo intelekta, modrosti), anandamaya kosha (blaženo, transcendentalno telo). Pranamaya kosha je druga od petih plasti. Pranamaya kosha je energijska plast in naj bi bila sestavljena iz prane. Kot taka je pranamaya kosha vitalna lupina telesa, ki vsebuje življenje. Obstoj pranamaya koshe je tisto, kar razlikuje žive od mrtvih. Pranamaya kosha se dalje deli na pet glavnih pranskih tokov – pancha prana vayus. Jogijska tradicija opisuje pet glavnih gibanj ali funkcij prane poznanih kot vayus (dobesedno “vetrovi”). Ti so prana, apana, vyana, samana in udana vayu. Tako lahko vayu razumemo, kot energijsko silo, ki se giblje v določeno smer za nadzor nad funkcijami in aktivnostmi.

Način življenja ima velik vpliv na pranamaya kosho in njene prane. Vse naše navade, bolj in manj zdrave in blagodejne za telo in dušo vplivajo na nivo in (ne)uravnovešenost prane v nas. Naše misli, čustva in domišljija vplivajo na razporejanje in pretok prane v telesu še bolj kot fizične aktivnosti. Izčrpanje, izpraznjenje energije v določeni prani vodi v devitalizacijo organov ali udov in v skrajnem primeru tudi v bolezen ali slabo delovanje organskih sistemov. Različne prakse pranajame obrnejo ta proces tako, da energetizirajo oz. uravnovešajo prane v pranamaya koshi. Čeprav je dihanje v glavnem nezaveden, avtomatski proces, lahko kadarkoli nad njim prevzamemo tudi zaveden nadzor in na ta način oblikujemo most med zavednimi in nezavednimi področji uma. S pomočjo redne prakse pranajame lahko energijo, ki je ujeta v past nezavednih mentalnih vzorcev sprostimo, da jo uporabimo za ustvarjalnejše in bolj radostne aktivnosti.

Sem Anja, diplomirana profesorica športne vzgoje in učiteljica joge, ki sem svoje poslanstvo našla v vodenju joge s poudarkom na zavedanju in čutenju. Iz ljubezni do joge sem ustanovila Asteya yoga studio v Mariboru in razvila lasten koncept joga oddiha.